Ton van Oostrum        Expertise   wetgeving en beleid   arbo en verzuim            

Expertise wetgeving en beleid arbo en verzuim

Over mij

Opgeleid als psycholoog, heb ik de titel doctorandus verworven. Met oppikken van zoveel andere vakgebieden zou ik me geen psycholoog meer durven noemen. Ik voel me wel wat jurist, maar die titel mag ik niet voeren.

 

Ik ben expert wat betreft 

wetgeving en beleid bij arbo en verzuim.

Ik mag een groeiend aantal klanten verwelkomen. 

Zie 'Mijn werk voor u'.Ik organiseer een academische studiereis voor artsen naar Colombia, het geboorteland van mijn Carmen. 

Zie 'Mijn werk voor u'.

 Ook werk ik eraan daar en in buurlanden lezingen te geven over onder andere het poldermodel. 

Zie tabblad 'El dialogo social'.2 april 2015 werd ik 65 jaar en 3 maanden. Ik ging met pensioen bij SZW, en zamelde geld in voor een 'goed doel' in Colombia. Het land ontwikkelt zich snel gunstig, maar niet iedereen profiteert. 

Het ingezamelde geld gaat naar de Fundacion Operacion Sonrisa Colombia, 'Operatie glimlach'. De stichting betaalt operaties van hazelippen van kinderen uit arme gezinnen. De opbrengst van de inzameling was 890,50 euro! Een geweldig bedrag!


Ik heb ruim 30 jaar gewerkt bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, maart 1982 - april 2015.

Medewerker onderzoek op terreinen bijstand, ziektewet en arbeidsongeschiktheid, betrokken bij wetswijzigingen ziektewet, Benelux-vergelijking van ziektewetstelsels.
Beleidsmedewerker directie personeel.
(Senior) beleidsmedewerker gezond en veilig werken: 
- Ontwikkelen van diverse monitors en de eerste uitgaven van de Arbobalans.
- (mede)verantwoordelijke voor wetgeving inzake thuiswerk, seksuele intimidatie, arbowet 1998, liberalisering arbodienstverlening 2005, wetswijziging 2007 en de komende wetswijziging in vervolg op SER-advies 'Betere zorg voor  werkenden', de voorafgaande SER-aanvragen, implementatie 

- enkele jaren secretaris Stuurgroep Verbetering Poortwachter
- medeverantwoordelijke voor Arboportaal
- projectleider evaluatie en beleidsdoorlichting arbowet 2011 - 2012
- projecten getrokken wat betreft inhaleerbare allergenen en biologische agentia.

Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.