Ton van Oostrum        Expertise   wetgeving en beleid   arbo en verzuim            

Expertise wetgeving en beleid arbo en verzuim

NIEUWSBRIEVEN VOOR KWALITEIT OP MAAT 

Kwaliteit op Maat is een nieuwe netwerkorganisatie in de arbodienstverlening. Deze KoM is een belangenbehartiger voor alle professionals en dienstverleners op het gebied van arbo, verzuim en preventie. Het netwerk is er ook voor werknemers en werkgevers. Het belangrijkste doel: het bevorderen van gezond werken en een gezonde werkomgeving dankzij kwalitatief hoogwaardige arbeidsgerelateerde zorg, op maat. Zie http://www.kwaliteitopmaat.com.

De Kom heeft voor haar leden weken een nieuwsbrief. Deze verzorg ik grotendeels. Ik publiceer hier bij wijze van voorbeeld de titels, introductietekst en eventuele tussenkopjes van een van die nieuwsbrieven. Ik houd deze pagina onregelmatig bij.


8 september 2015
ARBEIDSMARKT EN WERKGELEGENHEID DE KOMENDE JAREN
Ziet de bedrijfsarts meer of minder middengroepen?
In het middensegment van de arbeidsmarkt is de werkgelegenheid gedaald. Middelbaar opgeleide werknemers wijken relatief vaker uit naar banen aan de onderkant. Het Centraal Planbureau constateert dit in haar studie over “banenpolarisatie”. De trends zijn in Nederland nu bescheiden in vergelijking met elders. Is er toch betekenis voor bedrijfsgezondheidszorg?


ACTUALITEIT
Verzekeraars maken verwachting niet waar, vervalt argument voor huidige opzet markt?
Privaat verzekerde bedrijven presteren tot nu toe niet beter in preventie en re-integratie dan niet-privaat verzekerde bedrijven. Verzekeraars lieten na “.. hun toegevoegde waarde te demonstreren door werkgevers te bewegen tot betere preventie en re-integratie.” Dat was wel verwacht tien jaar geleden bij de start van de WIA.


MEER AUTONOMIE HELPT OUDERE WERKNEMERS MET GEZONDHEIDSPROBLEMEN
Gezondheidsproblemen bij oudere werknemers zijn een risico om zonder werk te komen te zitten. 

Dat en mogelijke remedies zijn nu ‘hard gemaakt’ door zeven Nederlandse onderzoekers onder leiding van Alex Burdof van het Erasmus MC. The Journal of Epidemiology and Community Health publiceerde hun onderzoek in juni.


CAO’S: DE POLDER DRAAIT WEER, KRAAKT; SENIORENDAGEN OP DE SCHOP
Begin dit jaar hadden 2,3 miljoen werknemers een ‘openstaande cao’, een cao waarvan de einddatum is gepasseerd. Dat was ongekend hoog in de Nederlandse sociale traditie. Eind juli was het gehalveerd tot 1,2 miljoen werknemers. Dat meldt de Algemene WerkgeversVereniging Nederland.