Ton van Oostrum        Expertise   wetgeving en beleid   arbo en verzuim            

Expertise wetgeving en beleid arbo en verzuim

Wat lever ik ? 

Ik ben expert arbo- en verzuimbeleid

Ik heb ruim 30 jaar gewerkt bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op het terrein van sociale zekerheid. Het eigen personeelsbeleid. En vooral met allerlei onderwerpen van arbeidsomstandigheden en arbodienstverlening. Ik heb aan wetgeving en voorlichting meegewerkt.

Ik zat in de redactieraad van het Arboportaal

 

Ik werk nu zelf als marktpartner om zaken te verbeteren. Ik ben zzp-er, expert arbo- en verzuimbeleid, met een stevig accent op wetgeving. Dit in het bijzonder wat betreft arbodienstverlening, de deskundige ondersteuning voor bedrijven. Iedereen ziet het belang van duurzame inzetbaarheid. Een goede arbo- en verzuimaanpak is en blijft bouwsteen daarvan

Ik verzorgde informatie 

hoe subsidie te vragen voor 

projecten duurzame inzetbaarheid. 

Een voorbeeld.

Mijn uitgangspunt: de kracht van de polder

Ik heb de kracht van het Nederlandse poldermodel leren kennen. De  gezamenlijke inspanning geeft Nederland sterkte: bedrijven en werkenden zijn senang met elkaar, mensen zijn behoorlijk tevreden én productief, ook de flexwerkers. De arbeidsomstandigheden in Nederland zijn goed. Natuurlijk valt er nog veel te verbeteren.

Dat arbeidsomstandigheden in Nederland goed zijn, wordt wel eens bestreden. Onderzoek  in Nederland en elders, en vergelijkingen van de Europese Commissie, wijzen steeds weer uit dat Nederland er gunstig uitspringt. 

Zie bijvoorbeeld ook de - hier gebundelde -Arbobalans

In de jaren '90 heb ik deze uitgavenreeks op gang gebracht. 

Ik werk volgens de sterke punten  van de polder. Ik verzorg precieze, feitelijke informatie, zorgvuldig over de regels. Met mijn adviezen mik ik op bundeling van krachten, niet op             confrontatie. De compromissen van de polder en de politiek zijn niet altijd makkelijk onder woorden te brengen. Ik help ze te begrijpen, in het gezamenlijke belang.

  Voorbeeld

Advisering vanuit expertise

Ik kan expert zijn voor (organisaties van) werkgevers en werknemers, arbodienstverleners en ondernemingsraden, verzekeraars en HRM-bedrijven. Ook bij advisering aan afzonderlijke partijen telt voor mij de polderaanpak. Vragen bijvoorbeeld: wat kan er van de wet als alternatief voor klassieke arbodienstverlening? Op welke nieuwtjes in verzuimaanpak kan een personeelsafdeling attenderen? Hoe maak je brancheafspraken met kwaliteit én betrokkenheid? Hoe kan een (concern-)OR goede arbodienstverlening helpen inkopen én daarna volgen?


Ik was redacteur van de 

Stecr-werkwijzer 'Eigen Regie'


Hoogwaardige publicaties


Ik verzorg of redigeer toonaangevende papieren of digitale documentatie: arbocatalogi, informatiebladen, handboeken, artikelen, voorlichting van bonden en bedrijven. Ik toets de juiste weergave van de arboregelgeving, de onderbouwing van ingenomen standpunten. Ik geef inzicht in de afwegingen van de politiek en de partijen in het veld.

Opleidingen en conferenties

Ik geef korte opleidingen voor een algemeen overzicht over arbo- en verzuimbeleid. Meestal ben ik de expert die in langer lopende cursussen dagdelen verzorgt over onderdelen als wetgeving of arbodienstverlening. Op congressen of conferenties geef ik presentaties of co-referaten. 

Bij Falke & Verbaan was ik 29 juni 2015 

spreker op de conferentie 

"De toekomst van de zorg 

voor werkend Nederland"