Ton van Oostrum        Expertise   wetgeving en beleid   arbo en verzuim            

Expertise wetgeving en beleid arbo en verzuim

Arbowetswijzing Versterking betrokkenheid bij de arbodienstverlening  

Training: arbodienstverlening bewust contracteren

Voor werkgevers, HR-professionals en degenen die zich beroepsmatig met arbobeleid bezighouden. 

Er wordt ingegaan op zowel de huidige wetgeving en als op de nieuwe wetgeving die nagenoeg zeker per 2017 van kracht zal zijn: zie de stukken.

 

Deze training geeft onder meer antwoord op de volgende vragen.

 

         Hoe vertaalt u de Wet Verbetering  Poortwachter naar een effectieve verzuimaanpak?

 

        Hoe is daarbij de optimale  rolverdeling tussen werkgever, werknemer en de arbodienst resp. bedrijfsarts?  

 

        Wat zijn de huidige wettelijke verplichtingen en welke wijzigingen worden naar verwachting in januari 2017 ingevoerd? Wat zijn daarvan de consequenties en mogelijke knelpunten en wat betekenen de wijzigingen voor de huidige arbocontracten?

 

        Hoe kunt u daar actief op anticiperen en welke (vormen van) contracten resulteren in een optimale arbo-ondersteuning?

 

 

 Deze training verzorgen ik en Jaco Coster samen. Hij is voormalig directeur Ziektewet van UWV.   

 

 

Duur : 2 aaneensluitende dagdelen

 

                     

Kosten : € 950