Ton van Oostrum        Expertise   wetgeving en beleid   arbo en verzuim            

Expertise wetgeving en beleid arbo en verzuim

Wat is de maatwerkregeling arbodienstverlening ?


CAO-partners of werkgevers samen met hun gekozen medezeggenschapsorgaan kunnen zelf vorm geven aan deskundige ondersteuning voor arbo- en verzuimaanpak. 


Ik lees vaak onzin of tendentieuze voorlichting over de maatwerkregeling. Men stelt wel eens dat de Arbowet 'voorrang' zou geven aan de maatwerkregeling - dat is absoluut niet zo! 

Voor nadere informatie plaats ik een artikel uit Rendement, verzorgd vanuit de OVAL. Een heel behoorlijk verhaal wat betreft weergave van de Arbowet! Chapeau, OVAL! Mijn commentaar is wel dat minpunten van de maatwerkregeling misschien wat zwaar zijn aangezet. Maar er is niks mis mee dat werkgever en medezeggenschap goed nadenken, zich breed informeren. Ik ben daarvoor natuurlijk in de markt! 

Download:  AR_1-2015_-_Artikel_maatwerk_vs_vangnet_OVAL_2.pdf