Ton van Oostrum        Expertise   wetgeving en beleid   arbo en verzuim            

Expertise wetgeving en beleid arbo en verzuim

 

De  STECR Werkwijzer Eigen Regie is verschenen op 21 oktober 2015


Ik was redacteur van deze 

Stecr Werkwijzer Eigen Regie. Meer weten? Vraag me om een afspraak via het contactformulier. 

 Persbericht

STECR Werkwijzer Eigen Regie is uit

Werkgevers hebben grote verantwoordelijkheden voor preventie en aanpak van ziekte-verzuim. Ze zijn daarom wettelijk verplicht tot het inschakelen van deskundigen zoals een bedrijfsarts. Steeds meer werkgevers willen daarin zelf het voortouw nemen. Dat past bij moderne arbeidsverhoudingen. Een middel daarvoor is de zogeheten Eigen Regie.

Op 21 oktober 2014 werd de eerste versie van de STECR Werkwijzer Eigen Regie (in het kader van arbeidsgerelateerde zorg) door de kenniskring* gepresenteerd.

STECR, Stichting Expertisecentrum participatie en zorg, kreeg de afgelopen tijd, met name uit werkgeverskring, vragen over dit onderwerp. De werkwijzer gaat om die reden dan ook in op de vraag wat eigen regie is en wat een onderneming er mee zou kunnen.

Daartoe wordt in de werkwijzer een stappenplan geschetst met praktische handvatten voor het overwegen tot en/of het invoeren van (een vorm van) eigen regie in de onderneming. Ook worden enkele toelichtingen gegeven op het thema ‘eigen regie’ in relatie tot juridische vormgeving en worden enkele relevante visies en modellen besproken. De werkwijzer is tot slot ook voorzien van een checklist die als toetsingskader te gebruiken is voor invoering van (vormen van) eigen regie.

De werkwijzer is, in de vorm van deze eerste versie, bedoeld om het nog relatieve jonge thema ‘Eigen Regie’ meer onder de aandacht te brengen bij werkgevers en werknemers en hen te stimuleren er verder over na te denken. In een toekomstige versie 2.0 hoopt STECR nog meer actuele praktijkinformatie en eventuele onderzoeksresultaten te verwerken.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij Thom Wildeboer, directeur STECR en voorzitter van de kenniskring (030-2850557).

 Over STECR (www.stecr.nl)

De werkwijzers van STECR, Stichting Expertisecentrum Participatie (STECR) worden ontwikkeld door multidisciplinair samengestelde kenniskringen. STECR formeert regelmatig zogenaamde multidisciplinaire ‘kenniskringen’, samengesteld uit professionals zoals bedrijfsartsen, verzekeringsgeneeskundigen, arbeidsdeskundigen, organisatiedeskundigen, casemanagers, hr-professionals, juristen, schuldhulpverleners.


De digitale versie van de STECR werkwijzer Eigen Regie is via www.stecr.nl direct te downloaden voor € 32,50 (ex.BTW). De papieren versie is voor € 32,50 (ex BTW en verzendkosten) te bestellen.