Ton van Oostrum        Expertise   wetgeving en beleid   arbo en verzuim            

Expertise wetgeving en beleid arbo en verzuim

Eigen Regie ?

In het verleden was de aanpak van arbeidsverzuim door ziekte en arbeidsongeschiktheid in Nederland de volledige verantwoordelijkheid van de publieke verzekeraar. Dat is structureel veranderd.

Nu geldt dat de werkgever regie heeft te voeren over de aanpak, en dat over en met

·        dienstverleners met ook een eigen professionele verantwoordelijkheid,

·        werknemers met meer mondigheid die (belang hebben bij) mede regie voeren.

Dat is een forse uitdaging voor bedrijven, hun ondersteuners en werkgevers- en werknemersorganisaties. Men kan zo veel mogelijk overlaten aan een arbodienstverlener. Maar steeds meer arbeidsorganisaties kiezen er voor om de arbo- en verzuimaanpak  zo veel mogelijk zelf ter hand te nemen.

In de meeste bedrijven en instellingen gaan de mensen dag in dag prima met elkaar om. Elke leidinggevende trekt eraan om het beste uit de mensen te halen. Waarom zou hij dat moeten nalaten wanneer een werknemer zich ziek meldt? Een werknemer wil de goede verhouding toch ook voortzetten? 

Wie zich deze vragen stelt, doet er goed aan zich te informeren over Eigen Regie. 

Ik kom graag eens wat vertellen. 

Mail me via het contactformulier.