Ton van Oostrum        Expertise   wetgeving en beleid   arbo en verzuim            

Expertise wetgeving en beleid arbo en verzuim

Arbodienstverlening ? 


Dat is deskundige steun voor arbeidsorganisaties 

voor goede arbeidsomstandigheden, en 

begeleiding bij eventueel ziekteverzuim. 


Die steun is onmisbaar om loondoorbetaling bij ziekte goed te managen. 

Het is sinds midden jaren '90 wettelijk verplicht. 

Ik heb aan de wetgeving meegewerkt. 

Ik kan je informeren of adviseren over alles in verband hiermee.

Er komt een wetswijziging, voor meer betrokkenheid bij de arbodienstverlening. Die treedt waarschijnlijk in werking per januari 2017. September 2016 vond de behandeling in de Tweede Kamer plaats. Indruk daarover vind je op de homepage. 


Op 15 oktober 2015 verzorgde ik voor Gelling Training en Publishing een lezing over de wetswijziging. Kijk op die site of download de leaflet


Met Jaco Coster, voormalig directeur Ziektewet bij het UWV, bied ik een training over de wetswijziging